Familjerätt

 

Barn

Om ni som föräldrar har svårt att samarbeta i frågor gällande barnen såsom vårdnad, boende eller umgänge, kan ni i första hand vända er till familjerätten i kommunen för att få till stånd samarbetssamtal. På så vis kan ni försöka komma överens om en lösning. Om det inte är möjligt att komma fram till en lämplig lösning kan tingsrätten avgöra frågan om vårdnad, boende eller umgänge. Du bör ha ett ombud som hjälper dig innan du går vidare till tingsrätten. Vi på byrån har stor erfarenhet av att jobba med ärenden gällande barn och det hör till vårt dagliga arbete. Vi hjälper dig att gå vidare med ditt vårdnadsärende om du kontaktar oss. Du kan räkna med att få hjälp för ombudskostnader i en vårdnadstvist.

Vill du veta mer om vårdnad, boende och umgänge?

Läs mer

 

Du träffar oftast oss

 

img_3758-kopia     img_3785-kopia     img_3773-kopia

Ämnesansvarig:

Bitr. jurist Ida Håmås                       Bitr. jurist Tomas Stridh                   Bitr. jurist Michael Jacobs

 

img_3789-kopia

Bitr. jurist Jakobs Erik Danielsson

 

Bodelning

Bodelningar mellan äkta makar aktualiseras både vid separation och vid dödsfall.  Bodelning regleras i Äktenskapsbalken och i Sambolagen. Den största skillnaden mellan äkta makar och sambos är att all egendom omfattas av bodelning mellan makar. Mellan sambos är det enbart bostad och bohag som skall bodelas i det fall egendomen förvärvats för gemensam användning. Egendom skall värderas och särskilda regler finns om andelsberäkning och lottläggning.

Enskild egendom ingår inte i egendom som skall delas mellan makar utan är respektive parts egen utan avräkning. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, gåva eller arv.

Firmans medarbetare anlitas sedan många år regelbundet av domstolar som bodelningsförrättare när tvist föreligger.

Ansökningsblankett finns här

 

Mats Bergh     Lina Staaf    img_3773-kopia

Ämnesansvarig

Advokat Mats Bergh                 Advokat Lina Staaf Stigsson       Bitr. jurist Michael Jacobs

img_3758-kopia

Bitr. jurist Ida Håmås