Arvs- och testamentsrätt

Alla frågor som rör dödsfall. Dessa regleras huvudsakligen i Ärvdabalken.

Firmans personal anlitas sedan många år regelbundet av parter som ombud eller av domstolar som boutredningsman när tvist föreligger mellan dödsbodelägare.

Ansökan om boutredningsman

Även om vi inte vill tänka på det bör de flesta planera för den oundvikliga dagen.

Vi finns i Dalarna, Värmland och Gävleborg


Kostnad för att upprätta testamente
För ett testamente som kan upprättas och göras klart under första mötet erbjuder vi ett fast pris av 2 000 kr inklusive moms, detta förutsätter att Advokaterna Bergh & Staaf blir förordnad som testamentsexekutor i testamentet.

Fast pris är annars 4 000 kr om inte förordnandet om testamentsexekutor skrivs in i testamentet.

För fast pris skall samtliga uppgifter finnas tillgängliga vid mötet och kostnaden förutsätter att testamentet i övrigt kan färdigställas vid mötet.

I övriga fall enligt löpande arvode.

Vi har kontor i Borlänge, Mora, Hagfors och Gävle.

 

Du träffar i huvudsak oss

 

Mats Bergh     img_3773-kopia   img_3758-kopia

Ämnesansvarig
Advokat Mats Bergh                 Biträdande jurist Michael Jacobs    Biträdande jurist Ida Håmås

 

                                                 Teambild

 

img_3699-kopia