En kvinna från Årjäng blev 2006 allvarligt skadad i en trafikolycka. Hon fick bestående besvär av skadorna och blev helt arbetsoförmögen. Trygg-Hansa ansåg att det inte förelåg något samband mellan olyckan och skadorna och nekade att betala ersättning. Kvinnan stämde bolaget och 170221 meddelade Hovrätten för Västra Sverige dom.

Hovrätten fann att kvinnans samtliga besvär samt hela hennes arbetsoförmåga kunde härröras från olyckan. Trygg-Hansa förpliktigades således att ersätta hela kvinnans invaliditetsgrad samt inkomstförlust. Trygg-Hansa skall även betala rättegångskostnaderna i målet.

Hovrättens dom

Artikel från NWT