Mats Bergh

Mats Bergh
Advokat 1997, delägare

Inriktning: Civilprocess, företagsjuridik, arvsrätt, bodelningar, god man enligt samäganderättslagen mm, offentligt försvar

Telefon: 0250 - 61 93 03

E-post: mb@advokatbergh.com

Lina Staaf

Lina Staaf Stigsson
Advokat 2009, delägare

Inriktning: Skadereglering, familjerätt, socialrätt, asylrätt, civilprocess, bodelningar, offentligt försvar och målsägandebiträde

Telefon: 0250 - 61 93 01

E-post: ls@advokatbergh.com

Ida Håmås
Advokat 2017

Inriktning: Arvsrätt, familjerätt, socialrätt, civilprocess, asylrätt, och målsägandebiträde

Telefon: 0250 - 61 93 07

E-post: iha@advokatbergh.com

Michael Jacobs
Advokat 2017

Inriktning: Arvsrätt, bodelningar, asylrätt, civilprocesser och målsägandebiträde

Telefon: 0250 - 61 93 02

E-post: mja@advokatbergh.com

Tomas Stridh
Biträdande jurist

Inriktning: Familjerätt, socialrätt, civilprocess, asylrätt, skadereglering, arbetsrätt och målsägandebiträde

Telefon: 0250 - 61 93 04

E-post: tst@advokatbergh.com

Jakobs Erik Werf
Biträdande jurist

Inriktning: Skadereglering, asylrätt, socialrätt, målsägandebiträde och familjerätt

Telefon: 0250 - 619 306

E-post: eda@advokatbergh.com

Gökhan Kizil
Biträdande jurist

Inriktning: Arbetsrätt, entreprenadrätt, asylrätt, socialrätt, målsägandebiträde och familjerätt

Telefon: 0250-619 314

E-post: gki@advokatbergh.com

EvaLena Ekblom
Chefsadministratör

Telefon: 0250 - 61 93 00

E-post: el@advokatbergh.com

AnnLis Wigg

AnnLis Wigg
Redovisning

Telefon: 0250 - 61 93 00

E-post: al@advokatbergh.com

Lotta Gummås
Administratör

Telefon: 0250 - 61 93 05

E-post: lgu@advokatbergh.com