Advokaterna Bergh & Staaf har instiftat ett stipendium till en framgångsrik sistaårselev vid Mora Gymnasium. Stipendiet är avsett att uppmuntra och stimulera till studier och karriärsval. Elevernas skriftliga och retoriska förmåga har vägts samman av en jury bestående av advokaten Mats Bergh, biträdande juristen Ida Håmås och legitimerade läraren i juridik och ekonomi Annelie Helgemo-Gustavsson. 2017 års stipendium har tilldelats David Gavatin. Nedan finner ni Davids berättelse om veckan han arbetade med betald praktik hos oss.

 

”Under min vecka som praktikant här hos advokaterna Bergh & Staaf har jag fått en inblick i hur det är att jobba som jurist till vardags. Det har varit en lärorik vecka där jag fått olika typer av uppgifter som jag till stor del har fått lösa självständigt. Jag har exempelvis fått göra enklare rättsutredningar, bekanta mig med nystiftade lagar samt hjälpa företagets anställda att förbereda inför kommande huvudförhandlingar. Sista dagarna på veckan fick jag en något mer omfattande uppgift där jag skulle försöka reda ut en tvist av ett fastighetsköp som Lina hade på sitt bord. Mycket lärorikt! Utöver det har jag också deltagit i flertalet interna utbildningar där bland annat kunskap inom förhörsteknik och förvaltarskap har behandlats. En gång under veckan satt jag med och lyssnade när Micke hade ett möte som handlade om asyl, lite långtråkigt men ändå spännande. Tre morgnar i veckan har alla på företaget haft gemensam frukost och alla dagar har vi varit ute och ätit tillsammans. Det känns som en arbetsplats med ett bra arbetsklimat och jag har blivit väl omhändertagen av de som jobbar här.”