Aktuellt 2018-01-17T13:03:41+00:00

Aktuellt

ADVOKATERNA BERGH & STAAFS STIPENDIUM

3 000 KR tilldelas FELICIA FORNEMAN SÖDERLIND för sitt gymnasiearbete Kvinnliga och manliga ordföranden – En granskning av 29 domar vid Uppsala tingsrätt

Advokaterna Bergh och Staafs juriststipendium 2018

Advokaterna Bergh och Staafs juriststipendium 2018 tilldelades Ida Hugerth för väl genomfört gymnasiearbete och muntlig presentation av detta. Ida kommer att genomföra en veckas betald praktik på advokatbyrån under sommaren.    

GDPR – Integritetsskyddspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Advokaterna Bergh & Staaf KB (advokatbyrån) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller [...]