En kvinna från Årjäng blev 2006 allvarligt skadad i en trafikolycka. Hon fick bestående besvär av skadorna och blev helt arbetsoförmögen. Trygg-Hansa ansåg att det inte förelåg något samband mellan olyckan och skadorna och nekade att betala ersättning. Kvinnan stämde bolaget och 170221 meddelade Hovrätten för Västra Sverige dom.

Hovrätten fann att kvinnans samtliga besvär samt hela hennes arbetsoförmåga kunde härröras från olyckan. Trygg-Hansa förpliktigades således att ersätta hela kvinnans invaliditetsgrad samt inkomstförlust. Trygg-Hansa skall även betala rättegångskostnaderna i målet.

Hovrättens dom

Artikel från NWT

Advokat Mats Bergh är förordnad god man enligt lagen om samäganderätt och kommer ombesörja försäljningen av fastigheten Hudiksvall Långby 8:15.

Fastigheten kommer försäljas på offentlig auktion enligt följande.
Visning fredag 170428 kl. 17.00 och söndag 170430 kl. 12.00.
Auktion fredag 170505 kl. 09.30.

Hemnetannons

Auktionshandlingar

Köpekontrakt