Som ett led i Advokaterna Bergh & Staafs CSR-arbete samarbetar vi med Mora gymnasium.

171113 var advokat Mats Bergh inbjuden att hålla ett föredrag och en diskussion i aulan om bl. a, advokatyrket, sexuella ofredanden och frågor runt #metoo. Till sin hjälp hade han en duktig panel bestående av Linn Johansson, Filippa Eriksson, Ruken Kizil och Jonathan Wallin.

 

Som ett samhällsengagemang och med vetskap om att alla inte firar jul och nyår har vi på Advokaterna Bergh & Staaf ordnat en fotbollskväll i Borlänge. Eftersom fotboll är ett stort intresse i Borlänge är vår tanke att på detta sätt få hjälpa till att sprida glädje och sysselsättning samt ge Borlängeborna en bra start på det nya året. Vi har satt en åldersgräns på 18 år, dock att undantag kan beviljas i något särskilt fall. Du som är under 18 år är under alla omständigheter mycket välkommen att närvara och supportra deltagarna från läktaren.

Fotbollskvällen kommer att vara en turnering som spelas den 4 januari 2018  i Maserhallens A-hall, mellan 18.00 -21.00.

Är du intresserad av att spela är du välkommen att anmäla dig här. Skriv namn på samtliga medlemmar och lagets namn. Observera att ni måste vara minst 5 stycken i laget och att namnet skall ha förknippning till ditt eller någon lagmedlems bostadsområde. Har du inget lag är du välkommen att skriva upp dig med eget namn så skall vi försöka ordna ett lag till dig.

Vid ytterligare frågor och funderingar kring turneringen kontakta Gökhan Kizil på gki@advokatbergh.com eller 073-904 27 90.

 

Mellan den 29 sept- 3 okt 2017 var hela firman på bodelningsförrättningskurs i Prag med advokaten Örjan Teleman. Kursen var förlagd på det fina hotellet Grand Majestic Plaza i gamla stan där vi också bodde.

Förutom att medverka på en mycket bra kurs hann vi också med en hel del annat. Klassisk konsert, fotbollsmatch mellan Slavia Prag och Brno, morgonpromenad, shopping, goda middagar och en massa trevlig tjeckisk pilsner. En lyckad resa med andra ord.

 

 

 

 

 

 

Advokaterna Bergh & Staaf har instiftat ett stipendium till en framgångsrik sistaårselev vid Mora Gymnasium. Stipendiet är avsett att uppmuntra och stimulera till studier och karriärsval. Elevernas skriftliga och retoriska förmåga har vägts samman av en jury bestående av advokaten Mats Bergh, biträdande juristen Ida Håmås och legitimerade läraren i juridik och ekonomi Annelie Helgemo-Gustavsson. 2017 års stipendium har tilldelats David Gavatin. Nedan finner ni Davids berättelse om veckan han arbetade med betald praktik hos oss.

 

”Under min vecka som praktikant här hos advokaterna Bergh & Staaf har jag fått en inblick i hur det är att jobba som jurist till vardags. Det har varit en lärorik vecka där jag fått olika typer av uppgifter som jag till stor del har fått lösa självständigt. Jag har exempelvis fått göra enklare rättsutredningar, bekanta mig med nystiftade lagar samt hjälpa företagets anställda att förbereda inför kommande huvudförhandlingar. Sista dagarna på veckan fick jag en något mer omfattande uppgift där jag skulle försöka reda ut en tvist av ett fastighetsköp som Lina hade på sitt bord. Mycket lärorikt! Utöver det har jag också deltagit i flertalet interna utbildningar där bland annat kunskap inom förhörsteknik och förvaltarskap har behandlats. En gång under veckan satt jag med och lyssnade när Micke hade ett möte som handlade om asyl, lite långtråkigt men ändå spännande. Tre morgnar i veckan har alla på företaget haft gemensam frukost och alla dagar har vi varit ute och ätit tillsammans. Det känns som en arbetsplats med ett bra arbetsklimat och jag har blivit väl omhändertagen av de som jobbar här.”

 

 

En kvinna från Årjäng blev 2006 allvarligt skadad i en trafikolycka. Hon fick bestående besvär av skadorna och blev helt arbetsoförmögen. Trygg-Hansa ansåg att det inte förelåg något samband mellan olyckan och skadorna och nekade att betala ersättning. Kvinnan stämde bolaget och 170221 meddelade Hovrätten för Västra Sverige dom.

Hovrätten fann att kvinnans samtliga besvär samt hela hennes arbetsoförmåga kunde härröras från olyckan. Trygg-Hansa förpliktigades således att ersätta hela kvinnans invaliditetsgrad samt inkomstförlust. Trygg-Hansa skall även betala rättegångskostnaderna i målet.

Hovrättens dom

Artikel från NWT