Mellan den 29 sept- 3 okt 2017 var hela firman på bodelningsförrättningskurs i Prag med advokaten Örjan Teleman. Kursen var förlagd på det fina hotellet Grand Majestic Plaza i gamla stan där vi också bodde.

Förutom att medverka på en mycket bra kurs hann vi också med en hel del annat. Klassisk konsert, fotbollsmatch mellan Slavia Prag och Brno, morgonpromenad, shopping, goda middagar och en massa trevlig tjeckisk pilsner. En lyckad resa med andra ord.

 

 

 

 

 

 

Advokaterna Bergh & Staaf har instiftat ett stipendium till en framgångsrik sistaårselev vid Mora Gymnasium. Stipendiet är avsett att uppmuntra och stimulera till studier och karriärsval. Elevernas skriftliga och retoriska förmåga har vägts samman av en jury bestående av advokaten Mats Bergh, biträdande juristen Ida Håmås och legitimerade läraren i juridik och ekonomi Annelie Helgemo-Gustavsson. 2017 års stipendium har tilldelats David Gavatin. Nedan finner ni Davids berättelse om veckan han arbetade med betald praktik hos oss.

 

”Under min vecka som praktikant här hos advokaterna Bergh & Staaf har jag fått en inblick i hur det är att jobba som jurist till vardags. Det har varit en lärorik vecka där jag fått olika typer av uppgifter som jag till stor del har fått lösa självständigt. Jag har exempelvis fått göra enklare rättsutredningar, bekanta mig med nystiftade lagar samt hjälpa företagets anställda att förbereda inför kommande huvudförhandlingar. Sista dagarna på veckan fick jag en något mer omfattande uppgift där jag skulle försöka reda ut en tvist av ett fastighetsköp som Lina hade på sitt bord. Mycket lärorikt! Utöver det har jag också deltagit i flertalet interna utbildningar där bland annat kunskap inom förhörsteknik och förvaltarskap har behandlats. En gång under veckan satt jag med och lyssnade när Micke hade ett möte som handlade om asyl, lite långtråkigt men ändå spännande. Tre morgnar i veckan har alla på företaget haft gemensam frukost och alla dagar har vi varit ute och ätit tillsammans. Det känns som en arbetsplats med ett bra arbetsklimat och jag har blivit väl omhändertagen av de som jobbar här.”

 

 

En kvinna från Årjäng blev 2006 allvarligt skadad i en trafikolycka. Hon fick bestående besvär av skadorna och blev helt arbetsoförmögen. Trygg-Hansa ansåg att det inte förelåg något samband mellan olyckan och skadorna och nekade att betala ersättning. Kvinnan stämde bolaget och 170221 meddelade Hovrätten för Västra Sverige dom.

Hovrätten fann att kvinnans samtliga besvär samt hela hennes arbetsoförmåga kunde härröras från olyckan. Trygg-Hansa förpliktigades således att ersätta hela kvinnans invaliditetsgrad samt inkomstförlust. Trygg-Hansa skall även betala rättegångskostnaderna i målet.

Hovrättens dom

Artikel från NWT